SpaMAS
(โปรแกรมบริหารจัดการร้านสปาครบวงจร - สปามาส)

เป็นโปรแกรมบริหารร้านนวดสปาครบวงจร ทำให้คุณสะดวกมายิ่งขึ้น รองรับเรื่องงานขายสินค้าและบริการนวดต่างๆ คอร์สนวด และขายแบบวงเงิน Wallet ได้ ช่วยให้ง่ายในการจัดสรรค่ามือพนักงงานนวด และค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย บริหารจัดการเรื่อง Stock ได้อย่างแม่นยำ มีระบบดูสถานะการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดูสถานะห้องว่างหรือไม่ว่าง สถานะพนักงานว่างหรือไม่ว่างได้จากมือถือ มีระบบ Web Support ดูข้อมูลรายงานต่างๆ ได้จากภายนอกร้าน ปล่อยให้การจัดการร้านสปาเป็นหน้าที่ของเรา...


Tags : โปรแกรมร้านสปา,โปรแกรมสปา,โปรแกรมนวดแผนไทย,โปรแกรมนวดแผนโบราน,โปรแกรมนวดหน้า,โปรแกรมนวดฝ่าเท้า,โปรแกรมร้านความสวยความงาม,โปรแกรมบริหารร้านสปา
ตัวอย่างคลิป VDO สาธิตการทำงานโปรแกรม SpaMAS


รายละเอียดโปรแกรมสปา

 • รองรับการทำงานแบบ Online / Offline
 • รองรับการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลหลายสาขา สมัครสมาชิกสามารถใช้บริการได้ทุกสาขา
 • รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เช่น เครื่องปริ้นสลิป , เครื่องยิงบาร์โค้ด QRcode , ลิ้นชักเก็บเงิน
 • รองรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader
 • รองรับระบบสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan สำหรับพนักงาน
 • รองรับการรับบริการแบบ Touch Screen ได้ สะดวก รวดเร็วในการเปิดบริการ
 • รองรับการนำรูปภาพเข้าระบบด้วยมือถือ Cloud Camera ที่ทางเราพัฒนาขึ้นมาอำนวยความสะดวก
 • รองรับระบบภาษีขาย (Vat) แบบเต็มรูปได้พร้อมรายงานภาษีขาย
 • รองรับระบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้ได้
 • รองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวันได้ แยกกลุ่มค่าใช้จ่าย

ระบบสต็อกสินค้า

 • รองรับทำสต็อกสินค้าขายหน้าร้าน ตัดสต็อกเมื่อมีการขาย
 • รองรับทำสต็อกวัตถุดิบที่ใช้ในร้านและเบิกใช้ในบริการนวดต่างๆ ตัดสต็อกอัตโนมัติ
 • รองรับระบบซื้อสินค้าเข้า เพื่อเพิ่มสต็อกสินค้าเมื่อสินค้าหมด
 • รองรับการกำหนด สินค้าใกล้จุดสั่งซื้อ มีระบบเตือนเมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบตัวไหนใกล้จะหมดแล้ว
 • รองรับ Stock Card ตรวจสอบความเคลื่อนไหวสินค้ารายตัวได้

ระบบสมาชิก

หน้าข้อมูลสมาชิก Package คงเหลือ / วันหมดอายุ / Wallet คงเหลือ

ระบบสมาชิก

 • รองรับระบบสมาชิกและลูกค้าขาจร
 • รองรับระบบกระเป๋า Wallet เก็บมูลค่าการขายแบบวงเงินได้
 • รองรับการเก็บข้อมูลสมาชิก , Package คงเหลือและวันหมดอายุ
 • ประวัติการใช้งาน Wallet
 • ประวัติการรับบริการวันไหนบ้าง บริการอะไร สาขาไหนกับพนักงานคนไหนบ้าง เป็นต้น


หน้าประวัติการใช้งาน Wallet

หน้าประวัติการใช้บริการ


ระบบการขาย

 • รองรับการขายสินค้าแบบ Point of sale (POS)
 • รองรับการขายสินค้า ที่มีการควบคุมสต็อก เช่น น้ำมันนวด , ลูกประคบ
 • รอบรับขายบริการนวดต่างๆ และ Package นวดต่างๆ ได้ เช่น
  • นวดไทย 60 นาที 1 ครั้ง ราคา 500 บาท
  • คอร์สนวดไทย 60 นาที 10 ครั้ง ราคา 4,500 บาท
  • Pro คอร์สนวดไทย 60 นาที 5 แถม 1 ครั้ง ราคา 2,500 บาท
 • รองรับระบบ Wallet ขายวงเงิน เช่น ขายมูลค่าเงินสด 10,000 บาท ได้รับ 12,000 บาท เป็นต้น
 • รองรับการให้ส่วนลดได้ทั้งแบบจำนวนเงินหรือ % ได้ โดยให้ส่วนลดในรายการและแบบท้ายบิลได้
 • รอบรับระบบการยกเลิกบิลได้เมื่อมีการขายผิดพลาด และรายงานตรวจสอบการยกเลิก
 • รองรับการระบุพนักงานขายได้ เพื่อนำไปคำนวณค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายได้

หน้าขายสินค้า / บริการ / Wallet

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ


ระบบรับบริการ

 • รองรับการเปิด Job บริการนวดต่างๆ ได้อย่างอิสระ ง่ายมากๆ Touch Screen ได้
 • รองรับการรับชำระค่าบริการเงินล่วงหน้าได้
  • ชำระด้วยเงินสด , บัตรเครดิต , เงินโอน , Gift Vochour , QRcode, ค้างชำระ
  • ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงบริการ ก็สามารถเก็บเงินเพิ่มเติมหรือคืนเงินลูกค้าได้ก่อนที่จะปิด Job บริการ
 • รองรับการเพิ่มบริการ / แก้ไขบริการ / ลบบริการ ได้อยากอิสระก่อนที่ปิด Job บริการ
 • รองรับการเพิ่มพนักงานนวด / เปลี่ยนพนักงานนวดในบริการนั้นๆ ได้
 • รองรับการพิมพ์ใบรับบริการให้ลูกค้าเซ็นต์เพื่อรับรู้การตัด Package ได้
 • รองรับการพิมพ์ใบส่งงานบริการให้พนักงาน และรายการเบิกวัตถุดิบได้
 • รองรับการตัดวัตถุดิบที่ผูกไว้กับบริการนวดต่างๆ ได้อัตโนมัติ
 • รองรับการกำหนดเวลาเริ่ม – สิ้นสุด การให้บริการได้

หน้าสถานะการเปิด Job บริการ ณ ปัจจุบัน

หน้าจัดการ Job บริการนวดต่างๆ ในร้าน 
โดยมีการระบุสมาชิกผู้ใช้ / พนักงานนวด / บริการนวด / ห้องที่ใช้งาน
สามารถกำหนดเวลาเริ่มใช้งาน – สิ้นสุดได้
ขายสินค้าหน้าร้านได้ ตัด Stock อัตโนมัติ

หน้าจอเลือกพนักงานนวดแบบ Touch Screen

หน้าจอเลือกห้องใช้งาน แบบ Touch Screen

หน้าการรับชำระเงิน Job บริการของลูกค้า

ตัวอย่างใบส่งงานให้พนักงานนวด และรายการเบิกวัตถุดิบตัด Stock อัตโนมัติเมื่อรับบริการ

ตัวอย่างใบรับบริการสำหรับลูกค้าสมาชิก

 


ระบบ Monitor

 • รองรับการดูสถานะ Job ที่เปิดให้บริการ
  • ตรวจสอบว่าสมาชิกท่านไหนกำลังรับบริการอยู่ ณ ปัจจุบัน
  • ตรวจสอบสถานะการรับบริการของสมาชิก
 • รองรับการดูสถานะห้อง Room
  • ตรวจสอบดูได้ว่าให้ไหนว่าง / ไม่ว่าง /
  • ตรวจสอบเวลาคงเหลือการให้บริการว่าใกล้ครบกำหนด เพื่อบริหารจัดการเรื่องห้อง ได้ง่ายและสะดวกมากๆ
 • รองรับการดูสถานะพนักงานนวด
  • สามารถบันทึกการเข้างานประจำวันได้ด้วยระบบลายนิ้วมือ
  • ตรวจสอบว่าวันนี้มีพนักงานที่เข้ามาทำงานกี่คน
  • ดูสถานะว่าง / ไม่ว่าง

หน้าบันทึกสถานะพนักงาน ที่เข้างาน ณ ปัจจุบัน

หน้าสถานะการแสดงผลการทำงานพนักงานนวด

หน้าการแสดงผลสถานะห้อง ที่ถูกใช้งาน ณ ปัจจุบัน (เวลาคงเหลือ)


ระบบการตั้งค่าต่างๆ

หน้าตั้งค่ารหัสพนักงานขาย / พนักงานนวด รองรับระบบสแกนลายนิ้วมือ

รองรับการสแกนด้วยลายนิ้วมือ Finger Scan


ระบบรายงาน

 • รายงานการขายสินค้าและบริการ
  • รายงานการขายแบบละเอียด / สรุป แยกสาขาหรือรวมทุกสาขา
  • รายงานการขายแยกพนักงาน แยกกลุ่มสินค้า (เอาไว้จ่ายค่าคอมมิชชั่น)
  • รายงานการขายสินค้าจัดอันดับขายดี แยกตามกลุ่ม
 • รายงานการรับบริการประจำวัน / เดือน / ปี ได้
 • รายงานค่ามือพนักงานนวดประจำวัน / เดือน / ปี ได้
 • รายงานการซื้อสินค้าเข้า
 • รายงานบันทึกค่าใช้จ่าย
 • รายงานการใช้วัตถุดิบจากการให้บริการ
 • รายงานการรับชำระหนี้
 • รายงานลูกหนี้ / เจ้าหนี้คงเหลือ
 • รายงานตรวจสอบโปรแกรมคงเหลือสมาชิก โดยระบุก่อนหมดอายุ 7 / 15 / 30 วัน / ทั้งหมดได้
 • รายงานสินค้าคงเหลือ / ใกล้จุดสั่งซื้อ
 • รายงานสรุปภาษีจากการขาย

หน้าพิมพ์รายงานต่างๆ มีมากกว่า 20 รายการ

ตัวอย่างรายงานการขายแบบสรุป แยกประเภทการรับชำระเงิน

ตัวอย่างรายงานสรุปภาษีขาย (Vat)

ตัวอย่างรายงานสรุปค่ามือ แยกพนักงานประจำวัน

ตัวอย่างรายงานการขาย แยกพนักงาน เพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่น


ระบบ Web Support

 • รองรับการทำงานกับอุปกรณ์มือถือ / แท็บเลต / คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค ได้
 • ดูรายงานสรุปต่างๆ จากมือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ได้จากภายนอกร้านได้
 • สำหรับเจ้าของร้าน
  • รายงานสรุปต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลการขาย / สินค้า / สมาชิก และอื่นๆ
  • ดูสถานะ Monitor ต่างๆ ได้เช่น สถานะการรับบริการ / ห้องพัก / พนักงาน
 • สำหรับพนักงานนวด
  • ตรวจสอบดูค่ามือของตัวเองได้จากหน้าเว็บได้แบบ Realtime และอื่นๆ
 • สำหรับสมาชิก/ลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกต่างๆ ได้ เช่น Package คงเหลือ , ประวัติการใช้บริการ , ประวัติการตัดเงินใน Wallet และอื่นๆ

 


ผู้บริหารสามารถดูรายงานยอดขายผ่านทาง WebAdmins ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม รองการทำงานผ่านทาง Tablet / มือถือ / คอมพิวเตอร์ทั่วไป ทำให้สะดวกในการรู้ความเคลื่อนไหวข้อมูลในร้านได้แบบ Realtime


ระบบ Booking SPA

 • รองรับการทำงานกับอุปกรณ์มือถือ / แท็บเล็ต
 • บันทึกการจองเวลา สามารถดูตารางการจองได้แบบวัน เดือนและปี
 • รองรับกาจอง และวางมัดจำได้
 • บันทึกการจองเวลา ให้สาขาอื่นๆ ได้
 • พนักงานสามารถดูตารางการจองของตัวเองได้

ตารางการจองแบบแสดงผลแยกพนักงาน รายเดือน

 

Link Demo SpaMAS & Booking SPA
**** Admin/Cashier ****
user : admin
pass : 1234
pincode : 123456
 
**** Employee พนักงานนวด ****
user : 01
pass : 1234
pincode : 123456
 
**** MemberShip สำหรับให้สมาชิกดูข้อมูล ****
user : 000001
pass : 1234
pincode : 123456

 

ดูรูปภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> Facebook Album
 

การบริการเพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. บริการติดตั้งเพื่อเริ่มต้นระบบครั้งแรกผ่านโปรแกรมรีโมท Team Viewer ( ฟรี ) และสอนการใช้งานจนกว่าจะเริ่มต้นระบบได้
  teamviewer
 2. บริการติดตั้งเพื่อเริ่มต้นระบบถึงสถานที่ ( On Site Service ) จะคิดค่าบริการค่าติดตั้ง ฝึกอบรมและค่าเดินทาง ตามระยะทางใกล้ – ไกล เริ่มต้นที่ 3,000 – 15,000 บาท


การบริการหลังการขาย

 1. โทรสอบถามปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก Software & Hardware
 2. สอบถามผ่านทางโปรแกรม Line ID : jezzykub
 3. สอบถามผ่านทาง Fanpage
 4. สอบถามผ่านทาง Email : program2me@gmail.com
 5. แก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านทางโปรแกรมรีโมท Team Viewer บริการรีโมท ( ฟรี ) ภายใน 1 ปีหลังจากทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเกิน 1ปี คิดค่าบริการ 400 บาท จนกว่าจะแก้ไขปัญหาครั้งนั้นเสร็จเรียบร้อย ถ้าหากแก้ไขไม่สำเร็จทางเราไม่คิดค่าบริการ ( ฟรี )
 6. บริการแก้ไขปัญหาถึงสถานที่ โดยจะคิดค่าบริการและค่าเดินทางตามระยะทาง


การรับประกัน Software

 1. รับประกันแก้ไขบัคที่เกิดจาก Code ของโปรแกรมฟรีตลอดอายุการใช้งาน หากมีความสามารถเพิ่มเติมลูกค้าสามารถทำการอัพเดทโปรแกรมได้ ( ฟรี )