สมัครสมาชิก   สั่งซื้อโปรแกรม ยืนยันรายการ สำเร็จ
    1. สมัครสมาชิก

      

    2. สั่งซื้อโปรแกรม
  เลือกโปรแกรมที่ท่านต้องการ
สั่งซื้อโปรแกรม
ยืนยันการสั่งซื้อ

    3. ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ นายธนกฤต เจริญยศธนา 475-400-8656
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ นายธนกฤต เจริญยศธนา 401-658-1179
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ นายธนกฤต เจริญยศธนา 393-018-4109
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ นายธนกฤต เจริญยศธนา 685-202-2386
ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ นายธนกฤต เจริญยศธนา 374-244-5764
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ นายธนกฤต เจริญยศธนา 709-100-9136


  เพื่อความรวดเร็วในการขอ ตรวจสอบยอดเงิน กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์เช่น 9,999.99 บาท
เมื่อทีมงานได้รับการแจ้งการชำระเงิน หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการออกรหัสสำหรับลงทะเบียนให้ภายใน 15 นาที
กรุณาแจ้งยืนยันการโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บอีกครั้งด้วย เพื่อเป็นหลักฐาน... แจ้งโอนเงินที่นี